Aktualności

Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na terenie Gminy Orla

12 czerwca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w ramach cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" miała miejsce debata społeczna o bezpieczeństwie na terenie gminy Orla.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją multimedialną, zaprezentowaną przez insp. Macieja Wesołowskiego - Komendanta KPP w Bielsku Podlaskim, obrazującą statystykę zdarzeń na terenie powiatu bielskiego, w tym również Gminy Orla. Uczestnikom spotkania zaprezentowano m.in. zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, funkcjonowania aplikacji mobilnej "Moja komenda".

Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której mieszkańcy przekazywali swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w tym zakresie. Rozmawiano także nad sposobami i metodami poprawy poczucia bezpieczeństwa na drogach, a także o pojawiąjących się w ostatnim okresie kradzieżach.

Created by raptorf22