Aktualności

13 listopada 2019 r. przy remizie OSP w miejscowości Reduty, odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Masscot jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Redutach.

Zakup o wartości 82 500 zł został zrealizowany i współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2019 w kwocie 60 000 zł, w ramach konkursu na udzielenie z budżetu województwa podlaskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

W uroczystości, oprócz strażaków OSP Reduty oraz licznie przybyłych mieszkańców miejscowości, udział wzieli Pan Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Leon Pawluczuk - Wójt Gminy Orla, st. bryg. Pan Waldemar Kudrewicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim oraz Pan Mirosław Bałło Komendant Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pan Mirosław Barszczewski Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Pan Jerzy Oksentowicz Prezes OSP Orla. Wszyscy zgodnie podkreślili, że fakt zakupu nowoczesnego pojazdu ma znaczący wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości, gminy oraz regionu.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Orla na ręce Pana Jana Karpiuka - Prezesa OSP Reduty dokonał symbolicznego przekazania kluczyków, natomiast ks. mitrat Sławomir Chwojko - Proboszcz Parafii Prawosławnej p/w świętego Michała Archanioła w Orli wyświęcił samochód strażacki.


Created by raptorf22