Aktualności

7 sierpnia b.r. w miejscowości Nowe Piekuty przedstawiciele zarządu Województwa Podlaskiego: Pan Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pan Marek Malinowski - członek Zarządu dokonali przekazania ponad 600 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego siedemnastu gminom z terenu województwa podlaskiego oraz funkcjonującym na terenie w/w gmin jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gmina Orla na podstawie podpisanej przez Pana Leona Pawluczuka - Wójta Gminy Orla umowy otrzymała dotację w kwocie 60 000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Redutach.
Created by raptorf22