Aktualności

W ramach doposażania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Orla w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zakupiono nowoczesny lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Mascott. Całkowity koszt związany z doposażeniem jednostki OSP w w/w pojazd wyniósł 82 500,00 zł .

Przedmiotowy zakup został sfinansowany z dotacji Województwa Podlaskiego w wysokosci 60 000,00 zł oraz środków własnych z budżetu Gminy Orla w wysokości 22 500,00 zł.

Zakupiony sprzęt stanowi wyposażanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Redutach.


Created by raptorf22