Aktualności

Na terenie gminy zamontowano 4 słupy wraz z lampami oświetleniowymi LED. Wartość zakupionego oświetlenia wyniosła około 24 000 złotych.


Created by raptorf22