Aktualności

Po raz trzynasty wybrano tych, których wielobarwnie ukwiecone rabaty, estetycznie zagospodarowane podwórza zachwyciły komisję powołaną przez Wójta Gminy Orla.

W XIII Konkursie na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla" wzięło udział 9 właścicieli posesji.Wyróżnienie otrzymała posesja należąca do Parafii Prawosławnej w Orli (123 pkt). Wysokość nagrody wynosi 300 zł netto.


Trzecie miejsce z ilością 125 pkt otrzymała posesja Państwa Anetty i Marka Jodła zlokalizowana w miejscowości Wólka. Wysokość nagrody wynosi 700 zł netto.

   


Na drugim miejscu z ilością 140 pkt uplasowała się posesja Pani Ireny Wróbel znajdująca się w miejscowości Reduty. Wysokość nagrody wynosi 800 zł netto.


Najwięcej, bo 141 punktów i pierwsze miejsce otrzymała posesja Państwa Anny i Wiktora Chursa-Lemiesz zamieszkałych w Orli. Wysokość nagrody wynosi 1 000 zł netto.

   


Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz upominek w postaci krzewu ozdobnego.

Posesja Pana Dariusza Wińskiego z Orli

Nieruchomość Państwa Olgi i Aleksandra Jarymowicz z Orli

Posesja Pana Michała Pług z Koszek

Nieruchomość Pana Aleksandra Kulik z Orli

Posesja Pani Aliny Kubaj z MikłaszUroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 3 sierpnia 2019 r. podczas festynu "Orlańskie Spotkania".

Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, jak również zachęcamy właścicieli pozostałych posiadłości do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla".


Created by raptorf22