Aktualności

Minęła kolejna kadencja sołtysów

31 stycznia 2019 r. sołtysi z terenu Gminy Orla pełniący swoją funkcje w latach 2015-2019 po raz ostatni wzięli udział w sesji Rady Gminy Orla. Podczas IV sesji Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla podziękowali sołtysom za wysiłek i konsekwencję w działaniu na rzecz miejscowej społeczności gminy Orla, za zaangażowanie w codzienną pracę oraz za współpracę z Urzędem Gminy Orla.

Created by raptorf22