Aktualności

Niecodzienny Jubileusz

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Orla w dniu 29 marca 2019 r., miało miejsce miłe wydarzenie. Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla, w imieniu radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Orla podziękowali Panu Janowi Żmieńka, byłemu sołtysowi wsi Wólka oraz sołtysowi sołectwa Moskiewce Panu Włodzimierzowi Tomczuk za pełną poświęcenia działalność społeczną na rzecz swoich sołectw.

Pan Jan Żmieńka pełnił funkcję sołtysa wsi Wólka nieprzerwanie przez 36 lat, Pan Włodzimierz Tomczuk jest sołtysem od 40 lat i nadal ją pełni.

Created by raptorf22