Aktualności

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Orla.

Wzór zgłoszenia

Klauzula RODO


Created by raptorf22