Aktualności

7 września b.r. w Orli miały miejsce wydarzenia kulturalne związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. Impreza została zainicjowania w 1985 roku z inicjatywy Rady Europy, Polska przystąpiłą do niej w 1993 roku i od tamtej pory corocznie w różnych miejscach kraju odbywają siękoncerty, warsztaty, zabawy, pokazy filmów i inne wydarzenia, które andażują dzieci, młodzież i dorosłych.

Tegoroczne EDD odbyły się pod hasłem ,,Polski splot" i miały na celu przedstawienie różnorodności kulturowej regionów Polski - w naszym wypadku Podlasia. Koordynatorem wydarzenia w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ramach organizowanej imprezy, w Orli mieliśmy okazję zobaczyć:
. warsztaty krawieckie ,,Etno-kreacje" dla dzieci - prowadzone przez Fundację Futurum,
. wystawę ikon w cerkwi pw. św. Michała Archanioła pisanych na warsztatach wakacyjnych przez młodzież z gminy Orla,
. prezentację wystaw fotograficznych autorstwa Dariusza Myhana pt. Na styku kultur, Kaflarnia, Strychy i Podlaskie kąty,
. projekcję filmu Piotra Nesterowicza pt. ŻYDZI, PRAWOSŁAWNI, POLACY - Hyla Husi (teledysk utworu śpiewanego przez dzieci z Orli),
. projekcję filmu realizowanego w ramach projektu Równać Szanse 30 lat wolności 1989 r. - 2019 r.,
. recital Marka Jarosza, gitarzysty, kompozytora, wokalisty.
Zwieńczeniem imprezy było ognisko integracyjne przygotowane przez sołtysa i mieszkańców Orli, Fundację Futurum oraz pracowników GOK w Orli.


Created by raptorf22