Aktualności

Rozpoczęto przebudowę ulicy (drogi gminnej) we wsi Malinniki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Na odcinku o długości 741,5 m zostaną ułożone dwie nowe warstwy bitumiczne. Ponadto, w ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie drogi (rów częściowo otwarty i częściowo kryty), przepusty oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej.

Wartość zadania - to 930 989,21 zł, w tym 62 759,62 zł - budowa rowu. Na realizację inwestycji Gmina Orla otrzymała dofinansowanie w wysokości 414 212,05 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowany termin zakończenia prac - 29 maja 2020 r.


Created by raptorf22