Aktualności

21 listopada pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność, to działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, osób wrażliwych na potrzeby innych. W tym dniu w Urzędzie Gminy Orla odbyło się spotkanie, na którym Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, podziękował pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli za codzienne zaangażowanie i pracę na rzecz innego człowieka.

Życzymy sukcesów zawodowych i wytrwałości w obliczu nowych wyzwań oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Created by raptorf22