Aktualności

2 października 2019 r. w Bielsku Podlaskim miała miejsce konferencja poświęcona budowie S19, z udziałem Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury, Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Jacka Boguckiego Posła na Sejm RP.

Podczas spotkania Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla otrzymał z rąk Wojewody Podlaskiego symboliczny czek na kwotę 521 077,09 zł na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych remontu drogi gminnej w miejscowości Malinniki.

Gmina prowadzi postępowanie przetargowe, a przedsięwzięcie ma być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wojewodą.

Fot. Bielsk.eu

Created by raptorf22