Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw i umiejętności dzieci i młodzieży. Z tej okazji w dniu 15 października 2019r. w Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli odbyły się obchody Dnia Nauczyciela.

Podczas uroczystości Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla złożył życzenia pedagogom i pracownikom oświaty. Wręczył również nagrody nauczycielom za pracę dydaktyczną i wychowawczą. Nagrody Wójta otrzymali: Pani Ala Zinkiewicz, Pani Mirosława Romaniuk oraz Pan Jerzy Grygoruk.


Created by raptorf22