Aktualności

Ankieta badawcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Orla!

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem "Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Orla" zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety anonimowej, którą można uzupełnić wchodząc na link: https://www.survio.com/survey/d/Y9L1N4O4E2J3O8H1D lub pobrać w formacie PDF TUTAJ. Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Wypełnione ankiety w wersji papierowej prosimy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli lub można przesłać pocztą elektroniczną na adresy: gops@orla.pl w terminie do dnia 7 kwietnia 2019 r.

Created by raptorf22