Aktualności

"Olimpiada Aktywności Wiejskiej" - zapraszamy do udziału

Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w V edycji "Olimpiady Aktywności Wiejskiej".

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. (kultywowanie tradycji i obyczajów, aktywność kulturalno-sportowa, integracja społeczna i pokoleniowa, budowa i poprawa wizerunku wsi, ochrona środowiska i ekologia oraz współpraca).

Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

Więcej informacji na: www.podlaskie.ksow.pl , www.wrotapodlasia.pl zakładka rolnictwo.


Created by raptorf22