Aktualności

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Gregorowce, Koszele, Koszki, Krywiatycze, Malinniki i Spiczki" w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego. Do świetlic w ww. miejscowościach zakupiono m.in. wyposażenie, sprzęt elektroniczny oraz meble. Całkowity koszt zadania wyniósł około 38 000,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego to kwota 14 997,75 zł.


Świetlica wiejska w miejscowości Gregorowce

Świetlica wiejska w miejscowości Koszele

Świetlica wiejska w miejscowości Koszki

Świetlica wiejska w miejscowości Krywiatycze

Świetlica wiejska w miejscowości Malinniki

Świetlica wiejska w miejscowości Spiczki


Created by raptorf22