Aktualności

8 listopada b.r. odbyły się obchody 101 rocznicy Święta Niepodległości organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową w Orli oraz Urząd Gminy Orla. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.30 uroczystym złożeniem wieńców przy tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Następnie w Gminnym Centrum Kultury odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Orli: montaż słowno - muzyczny, występ taneczny zespołu OŚMIORNICZKI i koncert Laureatów Konkursu Pieśni Patriotycznej. Swoje wystąpienie miały też zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury - Orlanie i Fermata.

W uroczystości udział wzięli: Pan Leon Pawluczuk - Wójt Gminy Orla z Radnymi Rady Gminy Orla, ks. prot. Sławomir Chwojko - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, ks. prałat Zbigniew Karolak - Proboszcz Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, ks. Andrzej Żukowicki - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli, Pani Maria Tomczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej z d.n.j.b. w Orli, Pani Karina Jaroszewicz - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, a także sołtysi i zebrani mieszkańcy gminy Orla.

W związku z tym, że w poniedziałek (11 listopada b.r.) szkoła, która była współorganizatorem miała dzień wolny obchody zostały zorganizowane w piątek 08 listopada b.r.


Created by raptorf22