Aktualności

Złote Gody w Gminie Orla

W czwartek, 4 października 2018 r. w sali bankietowej Maestro w Orli odbyło się spotkanie małżeństw, które w tym roku obchodzą swoją 50 rocznicę ślubu. Pół wieku przeżyte we wspólnym związku małżeńskim świętowało piętnaście par z terenu gminy Orla.

Z tej okazji Jubilaci odebrali z rąk Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Obchodzącym okrągły Jubileusz Wójt złożył serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia spełnienia marzeń, długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny oraz doczekania kolejnych wspólnych rocznic.

Powinszowania dostojnym Jubilatom złożył również Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz Pan Rafał Kuptel - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Orli. Klimat tej uroczystości umilił występ zespołu "1/3" działającego przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

Nadzieja i Dymitr Bobik - Krywiatycze

Michał Burak - Koszki

Maria i Eugeniusz Drużba - Krywiatycze

Aniela i Aleksander Marcinowicz - Koszki

Nina i Włodzimierz Mikołajuk - Wólka Wygonowska

Piotr Piotrowski - Wólka Wygonowska

Katarzyna i Włodzimierz Rogoza - Krywiatycze

Lidia i Włodzimierz Sacharczuk - Malinniki

Walentyna i Mikołaj Sawiccy - Szczyty-Dzięciołowo

Maria i Aleksy Tomczuk - Krywiatycze

Złote Gody obchodzili:

Nadzieja i Dymitr Bobik - Krywiatycze
Nina i Michał Burak - Koszki
Maria i Eugeniusz Drużba - Krywiatycze
Aniela i Aleksander Marcinowicz - Koszki
Nina i Włodzimierz Mikołajuk - Wólka Wygonowska
Krystyna i Piotr Piotrowscy - Wólka Wygonowska
Katarzyna i Włodzimierz Rogoza - Krywiatycze
Lidia i Włodzimierz Sacharczuk - Malinniki
Walentyna i Mikołaj Sawiccy - Szczyty-Dzięciołowo
Maria i Aleksy Tomczuk - Krywiatycze

Nieobecni:
Nina i Eliasz Dożynko - Koszele
Wiera i Mikołaj Kadłubowscy - Gredele Kolonia
Helena i Stefan Mirończuk - Malinniki
Anna i Włodzimierz Barszczewscy - Malinniki
Olga i Aleksy Bogacewicz - Orla

Created by raptorf22