Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim"

W ciągu XIII lat konkursu udało nam się udokumentować ponad 860 budynków w Województwie Podlaskim, o których stan dbają sami ich właściciele. Zawdzięczamy to władzom gmin i ich mieszkańcom, którzy darząc nas zaufaniem pozwalają nam zajrzeć pod "strzechy" swoich drewnianych chat. To dzięki takim ludziom kolejny raz będziemy mogli podziwiać piękno i różnorodność architektury podlaskich wsi i nagradzać tych, którzy dbają o to by zachować dziedzictwo architektoniczne i kulturowe Podlasia.

Naszym głównym zadaniem jest ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa poprzez tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektów w terenie, które poddajemy ocenie. Ocena obiektów opiera się na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów, którzy biorą za podstawę następujące kryteria:
- stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego
- zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych
- obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
- otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku

Zwracamy się do Władz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Mieszkańców Województwa Podlaskiego by po raz kolejny pozwolili nam z pasją kontynuować nasz cel, jakim jest dokumentowanie dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.

Jury Konkursu

Pobierz regulamin

Pobierz druk zgłoszenia

Pobierz druk oświadczenia

Created by raptorf22