Aktualności

Wigilia dla samotnych - 6 stycznia 2018

Wigilia Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ma charakter rodzinny i spędzana jest w gronie najbliższych. Jest to czas życzliwości i braterstwa. Niestety, los nie daje każdemu takiej szansy, aby spędzić go w gronie najbliższych. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób Wójt Gminy Orla wspólnie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli od wielu lat organizują wigilię dla samotnych z terenu Gminy Orla.

W tym roku, do udziału w Wigilijnym spotkaniu w Sali Bankietowej "Maestro" w Orli zaproszono 23 osoby.

Uroczystość wspólną modlitwą rozpoczęli: ks. prot. Sławomir Chwojko i ks. prot. Mirosław Czurak. W wigilii uczestniczyli także zaproszeni goście: Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy Orla, Pani Marta Osa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.

Wigilijne spotkanie umiliły występy Zespołu 1/3, grupy Taneczno-Teatralnej "Bajka" działającej przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli oraz młodzieżowego chóru Parafii Prawosławnej w Orli pod kierownictwem Pana Dymitra Martynowicza.

Nie zabrakło również życzeń i upominków.

Created by raptorf22