Aktualności

"Tam po majowouj rosie"

XV Podlasko - Poleskie spotkania w tradycji "Tam po majowouj rosie" w Gminie Orla odbyły się na święto "Juria" przypadające 6 maja. Uroczystość rozpoczęto obrzędem obchodu żyta na polu w Paszkowszczyźnie. Odbyło się również spotkanie z lokalnym poetą Panem Włodzimierzem Sosną, który przywitał wszystkich swoim wierszem ze świeżo wydanej publikacji. Następnie korowód z udziałem zespołów: "Hramnicy", "Dziatłowicki Podlesak" z Białorusi, "Żemerwa" ze Studziwód, "Żeużyki" z Bielska Podlaskiego przemaszerował przez miejscowości Topczykały i Szernie. Podlasko - Poleskie spotkanie tradycyjnie zakończyło się potańcówką na mostku w Koszkach.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sołtysom oraz mieszkańcom wsi Paszkowszczyzna, Szernie, Topczykały i Koszki za pomoc przy organizacji imprezy.

Created by raptorf22