Aktualności

Podsumowanie projektu Fundacji EDM Chronimy nasze toponimy etap II

25 listopada 2018 r. w świetlicy OSP w Malinnikach został podsumowany projekt Fundacji EDM Chronimy nasze toponimy etap II, mający na celu ochronę przed zapomnieniem miejscowych nazw. W bieżącym roku opracowaniem objęto miejscowości: Paszkowszczyzna, Koszki, Gredele i Malinniki. Młodzi ludzie pracowali w terenie, zbierali informacje o miejscowych nazwach obszarów, zaznaczali ich zasięgi na mapach ćwiczeniowych, nagrywali ich wymowę przez mieszańców poszczególnych wsi. Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzenia sztuki teatralnej "Rekruty" w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Orli, zrealizowanej w gwarze lokalnej. Przedstawienie powstało w ramach projektu "Zróbmy sobie teatr".

Created by raptorf22