Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Orla za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 - rozdane

15 lutego 2018 r. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla wręczył już po raz trzeci listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce uczniom Szkoły Podstawowej z d.n.j.b. w Orli. Tym razem stypendia z rąk wójta powędrowały do 27 osób, którzy za swoją pracowitość i sumienność uzyskali w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 wysokie wyniki w nauce.

Wójt Gminy Orla pogratulował uczniom osiągnięć oraz wyraził zadowolenie z rosnącej liczby stypendystów, co potwierdza, że wprowadzona forma zachęty, jaką są stypendia, przynosi zamierzony efekt.

Kwota wypłacanego stypendium jest uzależniona od wysokości osiągniętej średniej, co przedstawia poniższa tabela:

Średnia ocen Kwota stypendium Liczba dzieci, które otrzymały stypendium
    w I półroczu roku szkolnego 2017/2018
4,50 - 4,74 50,00 zł miesięcznie 16
4,75 - 4,99 100,00 zł miesięcznie 5
5,00 i więcej 150,00 zł miesięcznie 6

Stypendia za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 otrzymali:

W kwocie 50,00 zł:
1) Ksenia Kuczyńska - klasa IV,
2) Roksana Spora - klasa IV,
3) Michał Golonko - klasa IV,
4) Patrycja Jakoniuk - klasa IV,
5) Laura Połowianiuk - klasa IV,
6) Damian Dolina Sulima - klasa IV,
7) Nicola Rengajło - klasa IV,
8) Dominika Leoniuk - klasa IV,
9) Wiktoria Zalewska - klasa V,
10) Gabriel Pach - klasa V,
11) Paweł Mironczuk - klasa V,
12) Kamil Kubajewski - klasa VI,
13) Damian Dmitruk - klasa VII,
14) Jakub Odzijewicz - klasa VII,
15) Julia Pach - klasa II Gimnazjum,
16) Agnieszka Rybak - klasa II Gimnazjum.

W kwocie 100,00 zł:
1) Hektor Struczyk - klasa IV,
2) Mikołaj Niesteruk - klasa IV,
3) Alexia Sasinowska - klasa IV,
4) Natalia Izabela Kadłubowska - klasa III Gimnazjum,
5) Aleksandra Rogoza - klasa III Gimnazjum.

W kwocie 150,00 zł:
1) Julita Katarzyna Horodecka - klasa IV,
2) Dawid Żużel - klasa IV,
3) Piotr Osa - klasa IV,
4) Maja Aleksandra Oksentowicz - klasa III Gimnazjum,
5) Aleksandra Magdalena Bowtruczuk - klasa III Gimnazjum,
6) Natalia Stepaniuk - klasa III Gimnazjum.

Na zakończenie Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla w ramach podziękowań za działalność na rzecz szkoły otrzymał od rodziców bukiet kwiatów.

Created by raptorf22