Aktualności

Przebudowa ulicy w miejscowości Krywiatycze

Rozpoczęto przebudowę ulicy we wsi Krywiatycze. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Na odcinku o długości ok. 980 m zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki z kostki betonowej oraz wjazdy do posesji.

Wartość zadania - to 1 570 246,75 zł, z czego 1 200 000 zł będzie stanowił wkład Gminy Orla, pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Powiatu Bielskiego. Planowany termin zakończenia prac - 14 sierpnia 2018 r.

Created by raptorf22