Aktualności

Rozpoczęto przebudowę dróg w miejscowości Paszkowszczyzna

Ruszyła przebudowa ciągu dróg: drogi powiatowej oraz drogi gminnej w miejscowości Paszkowszczyzna. Wartość remontu drogi powiatowej (900m) wynosi 1 080 735,63 zł, z czego 811 500,00 zł stanowi wkład Gminy Orla. 211 819,14 zł - to koszt przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 257m, finansowany ze środków budżetu gminy.

Droga powiatowa

Droga gminna

Łączny koszt inwestycji - 1 292 554,77 zł.

Termin realizacji zadania upływa 28 września 2018 r.

Created by raptorf22