Aktualności

Otwarcie dróg w miejscowości Paszkowszczyzna

W sobotę, 6 października 2018 r. dokonano oficjalnego oddania do użytku przebudowane drogi w miejscowości Paszkowszczyzna (odcinek gminny i powiatowy). W tym uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, Pan Mirosław Bałło - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Krystyna Dolina Sulima - Radna Rady Gminy Orla, Pani Maria Tomczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli, Pani Anna Niesteruk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, sołtys wsi Paszkowszczyzna Pan Mikołaj Burak, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miejscowości Paszkowszczyzna.

Aktu poświęcenia drogi dokonał Ks. prot. Sławomir Chwojko - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, a symbolicznego oddania drogi do użytku poprzez przecięcie wstęgi: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski oraz Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski.

Odcinek drogi powiatowej kosztował 1 080 735,63 zł, z czego 811 500,00 zł - to wkład Gminy Orla. Koszt przebudowy odcinka drogi gminnej, finansowany ze środków budżetu gminy - 211 819,14 zł.

Created by raptorf22