Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Malinnikach w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

Z dniem 15 grudnia 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Malinnikach, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wpisanie jednostki do KSRG było sfinalizowaniem postępowania prowadzonego od 19 września 2017 r., kiedy to Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim st. bryg. Waldemar Kudrewicz zawarł porozumienie z Wójtem Gminy Orla Panem Piotrem Selwesiukiem oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Malinnikach, dotyczące włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Oficjalne wręczenie nominacji miało miejsce w dniu 22 stycznia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, podczas spotkania podsumowującego działalność Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji na terenie województwa podlaskiego w 2017 r. W uroczystości wręczenia wziął udział Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, natomiast decyzję o włączeniu jednostki do KSRG z rąk Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał Pan Aleksander Mirończuk Prezes OSP Malinniki.

W całym województwie podlaskim w 2017 r. do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zostały wpisane dwie jednostki tj.: Ochotnicza Straż Pożarna Malinniki (powiat bielski), Ochotnicza Straż Pożarna Żebry (powiat grajewski).

Created by raptorf22