Aktualności

Zespół "Orlanie" na XII Republikańskim Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie

W dniu 2 czerwca br. w Grodnie odbył się XII Republikański Festiwal Kultur Narodowych, w trakcie którego prezentują się mniejszości narodowe zamieszkujące na terenie Białorusi. Podczas Festiwalu w Grodnie niczym w tyglu mieszały się różne kultury i narodowości. Była to doskonała okazja do wzajemnego poznania i zaprezentowania swojego dorobku artystycznego.

Na Festiwal z województwa podlaskiego zostały zaproszone dwa zespoły: "Orlanie" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli oraz "Wasiloczki" z Bielskiego Domu Kultury. Oba zespoły zaprezentowały swój dorobek artystyczny na dużej scenie znajdującej się na placu Lenina oraz na polskim podwórku przy domu E. Orzeszkowej.

Fotorelacja na stronie:
http://www.orla.naszgok.pl/
https://www.racyja.com/kultura/belaruski-padvorak-na-festse-natsyyanal/
https://www.racyja.com/kultura/fest-natsyyanalnykh-kultur-u-garodni/

Created by raptorf22