Aktualności

Nowe place zabaw z mini siłowniami w miejscowościach Malinniki, Mikłasze i Wólka Wygonowska już gotowe

Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka, a najwięcej pogodnych twarzy można spotkać na placach zabaw. Dlatego też w trzech kolejnych miejscowościach: Malinniki, Mikłasze oraz Wólka Wygonowska utworzono place zabaw z mini siłowniami. Każdy plac wyposażono w 5 urządzeń do zabawy dla dzieci, w 2 urządzenia siłowni zewnętrznej, tablicę informacyjną oraz ławkę i kosz na śmieci.

Wartość projektu - 81 008,13 zł, kwota dofinansowania - 47 056,00 zł.


Plac zabaw w Mikłaszach


Plac zabaw w Malinnikach


Plac zabaw w Wólce Wygonowskiej

Created by raptorf22