Aktualności

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach

W ramach doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Orla w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zakupiono 2 aparaty powietrzne oraz 4 hełmy strażackie. Całkowity koszt związany z doposażeniem jednostek OSP wyniósł 11 452,00 zł.

Przedmiotowy zakup został sfinansowany z dotacji Województwa Podlaskiego w wysokości 8000,00 zł, środków własnych z budżetu Gminy Orla w wysokości 3 152,00 zł.

Zakupiony sprzęt stanowi wyposażanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach.

Created by raptorf22