Aktualności

Zakończono przebudowę dróg w miejscowości Paszkowszczyzna

Przebudowa ciągu dróg: drogi powiatowej (900m) oraz drogi gminnej o długości 257m w miejscowości Paszkowszczyzna dobiegła końca. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wjazdy do posesji.

Wartość remontu drogi powiatowej - 1 080 735,63 zł, z czego 811 500,00 zł stanowi wkład Gminy Orla. Koszt przebudowy odcinka drogi gminnej został sfinansowany ze środków budżetu gminy kwotą 211 819,14 zł.

Created by raptorf22