Aktualności

Zakończono rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Orli

Zakończono rozbudowę i przebudowę biologicznej czynnej oczyszczalni ścieków w Orli. W ramach inwestycji realizowanej w okresie od lipca 2017 r. do końca czerwca 2018 r. wybudowano nowy punkt zlewni ścieków dowożonych, wiatę na odwodniony osad, zmodernizowano przepompownię główną. Wyremontowano budynek technologiczny i gospodarczy oczyszczalni z montażem na dachu instalacji fotowoltaicznej. Teren utwardzono kostką betonową i ogrodzono. W oczyszczalni zastosowano technologię mechaniczno-biologiczną.

Przedsięwzięcie kosztowało 2 514 805,62 zł i zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Created by raptorf22