Aktualności

Seniorki z Klubu Koderów ORLA na Finałowej IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

17 października 2018 roku, seniorki z Klubu Koderów ORLA wzięły udział w Finale IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Konkurs zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich przy współpracy z Koordynatorem tegorocznej edycji, firmą Prosperita Sp. z o. o. - Spółką Podlaskiej Izby Rolniczej. Seniorki z Orli zgłosiły swoje działania do olimpiady, za które otrzymały honorowy dyplom. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania nowych, ciekawych inicjatyw społecznych.

Szczegółowa relacja: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/swoim-dzialaniem-na-rzecz-wsi-warto-sie-pochwalic-final-iv-edycji-olimpiady-aktywnosci-wiejskiej.html

Created by raptorf22