Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Orli

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w Szkole Podstawowej w Orli 12 października 2018 r. Ten dzień jest znakomitą okazją do podziękowania nauczycielom za ich trud oraz codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą.

Na uroczystość przybyli: Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji. Nie zabrakło części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły, którą podziękowali nauczycielom za codzienną pracę i serce wkładane każdego dnia w ich wychowanie.

Ten szczególny dzień to również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom. W tym roku nagrodę Wójta otrzymali:

Pani Ela Ciulkiewicz
Pani Beata Horodecka
Pan Wiktor Zinkiewicz

Created by raptorf22