Aktualności

Wizyta dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego "AB-BA" w Gminie Orla

W bieżącym tygodniu w Orli przebywa grupa dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego "AB-BA" z Białegostoku.

Jednym z punktów pobytu 24 osobowej grupy młodzieży była wizyta w Urzędzie Gminy Orla i spotkanie z Panem Piotrem Selwesiukiem Wójtem Gminy Orla.

W sferze zainteresowania uczniów znalazły się przede wszystkim: zadania należące do Wójta, a także plany na przyszłość. Na zakończenie godzinnego spotkania wykonaliśmy wspólne zdjęcie.

Informacja z całego pobytu Stowarzyszenia AB-BA w Gminie Orla zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Orli www.orla.naszgok.pl

Created by raptorf22