Aktualności

V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Orla za nami

W sobotnie popołudnie 25 sierpnia 2018 r. odbyły się mecze finałowe V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Orla. Od 22 lipca b.r. sportowych emocji dostarczało nam 5 drużyn z miejscowości Orla, Mikłasze, Koszele, Malinniki oraz Reduty.

Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:

I miejsce - Orla
II miejsce - Mikłasze
III miejsce - Malinniki
IV miejsce - Reduty
V miejsce - Koszele

Najlepszym zawodnikiem został Adam Raszkiewicz (Mikłasze), zaś najlepszym strzelcem okazał się Dawid Monach (Reduty). Najlepiej w bramce spisywał się Damian Demianiuk (Reduty). Zwycięskim drużynom w imieniu Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla puchary oraz pamiątkowe statuetki wręczyli: Pani Maria Tomczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli oraz Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i zapraszają mieszkańców gminy do korzystania z obiektu sportowego "Orlik".

Created by raptorf22