Aktualności

I SESJA RADY GMINY ORLA W KADENCJI 2018 - 2023

19 listopada 2018 r. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Orla, podczas której nowo wybrani: Wójt Pan Leon Pawluczuk oraz radni złożyli ślubowanie. W tym dniu również radni ze swego grona wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Orla, którym został Pan Grzegorz Warchoł. Funkcję Wiceprzewodniczącej Rady powierzono Pani Marii Sajewicz.

Radni Rady Gminy Orla w kadencji 2018-2023

Grzegorz Warchoł - Przewodniczący Rady
Sajewicz Maria - Wiceprzewodniczący Rady
Marzena Ostapczuk
Krystyna Dolina Sulima
Aleksander Klin
Marek Gołub
Jarosław Korzun
Anna Łożecka
Sławomir Sacharewicz
Tomasz Odzijewicz
Dariusz Wasiluk
Barbara Kowalska
Marek Chmielewski
Anna Zagrobska
Andrzej Bogusław Żebrowski

Created by raptorf22