Aktualności

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli

W dniu 23 czerwca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół w Orli pożegnali rok szkolny 2016/2017 uroczystą galą na sali gimnastycznej. Tradycyjnie były świadectwa, nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych uczniów.

W akademii uczestniczyli: Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk, Przewodniczący Rady Gminy Orla Aleksander Klin, Proboszcz Parafii w Bielsku Podlaskim ks. Prałat Zbigniew Karolak, a także licznie przybyli rodzice.

Podczas uroczystości najwybitniejsi uczniowie otrzymali z rąk Wójta Gminy Orla listy stypendialne za wysokie osiągnięcia w nauce.

Świadectwa rozdane, dlatego śmiało można więc już zakrzyknąć WAKACJE WITAJCIE!


Created by raptorf22