Aktualności

Wizyta Jego Ekscelencji Ks. Biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa Ordynariusza Drohiczyńskiego w Urzędzie Gminy Orla

16 stycznia 2017 r. Jego Ekscelencja Ks. Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus Ordynariusz Drohiczyński przekroczył gościnne progi Urzędu Gminy Orla. Księdzu Biskupowi, który od niespełna 3 lat sprawuje pieczę nad diecezją drohiczyńską, w czasie wizyty towarzyszyli: ks. Prałat Zbigniew Karolak Proboszcz Parafii w Bielsku Podlaskim oraz ks. mgr lic. Tomasz Szmurło Sekretarz Biskupa Drohiczyńskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach wizytacji pasterskiej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

Wizytacja Biskupa stanowi doskonałą okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz z różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, a także władzami lokalnymi.

Przed Urzędem Gminy dostojnego gościa oczekiwali Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla.

Spotkaniu w którym udział wzięli także ks. prot. Sławomir Chwojko - administrator Parafii Prawosławnej w Orli, pracownicy Urzędu Gminy Orla oraz jednostek podległych, a także mieszkańcy Gminy Orla towarzyszyła sympatyczna, a wręcz serdeczna atmosfera, przy której przekazywane były ważne nauki.

Na pamiątkę pobytu Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Ksiądz Biskup wymienili się pamiątkowymi upominkami.


Created by raptorf22