Aktualności

Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Orli

9 września w Orli miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, które w Polsce od 25 lat zajmują znaczącą pozycję wśród wrześniowych wydarzeń kulturalnych. Tegoroczna edycja EDD odbywa się pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu". Jej celem jest zwrócenie uwagi na piękno i malowniczość polskich krajobrazów, będących zapisem historii i tradycji kolejnych pokoleń, mieszkańców wielkich miast, miasteczek i wsi.

W Inauguracji EDD uczestniczyli m.in. Pan Maciej Żywno Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Jarosław Borowski Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Anatol Wap Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Podczas sobotniego spotkania, mieszkańcy Gminy i okolic mieli okazję wziąć udział w niezwykłych wydarzeniach:
- w przedstawieniu grupy młodzieży z Białowieży pt. "Sąsiedzi, których nie ma" - opowieści mieszkańców Białowieży o ich żydowskich sąsiadach,
- w promocji książki Michała Sierby "Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695)", w Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli,
- w pokazach grup rekonstrukcyjnych z Białorusi: Klubu historyczno-wojskowego Gozdawa z Bobrójska oraz Klubu historyczno-wojskowego Regiment Janusza Radziwiłła z Mińska".

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa plenerowa: "Śladami zapomnianego Podlasia - nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Fundację Zapomniane Podlasie w ramach działań związanych z funkcjonowaniem szlaków kulturowych w województwie podlaskim, wystawa prac fotograficznych dzieci pt. "Wielokulturowość w moich oczach" w ramach programu Podlaski Pomost Kultury, a także XVII-wieczny przysiółek szlachecki "Pacowa Chata" (historyczne pokazy, dawne igraszki, warsztaty dawnych tańców i spotkania ze szlachtą). Na zakończenie, w wieczornej scenerii odbył się koncert w wykonaniu zespołu "Pałac" z Białorusi oraz projekcja multimedialna na zewnątrz Synagogi, nawiązująca do wielokulturowości regionu i krajobrazu Gminy Orla.


Created by raptorf22