Aktualności

"Szkolny Klub Sportowy"

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie "W zdrowym ciele zdrowy duch". Idąc w ślad za tym, Gmina Orla przystąpiła do Programu "Szkolny Klub Sportowy" Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 600 zł.

W ramach projektu dwie grupy dzieci i młodzieży (uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej i II - III Gimnazjum w Orli) uczestniczą dwa razy w tygodniu, w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, w wymiarze jednej godziny zegarowej.

Wkład własny Gminy to udostępnienie bazy sportowej. Zajęcia będą prowadzone do 15 grudnia 2017 r.


Created by raptorf22