Aktualności

Podpisanie umowy na rozbudowę oraz przebudowę biologicznej czynnej oczyszczalni ścieków w Orli

Po tygodniach przygotowań, przyszedł czas na realizację nowych planów inwestycyjnych gminy Orla. W dniu 28 lipca b.r., w Urzędzie Gminy Orla została podpisana umowa na rozbudowę i przebudowę biologicznej czynnej oczyszczalni ścieków w Orli. Ze strony Gminy Orla umowę podpisał Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy, zaś wykonawcę w/w zadania - firmę EKO - BUDBRAND Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Brwinowie (woj. mazowieckie), która wygrała przetarg - reprezentowała Pani Marta Marcinkowska - Prezes Zarządu oraz członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Zakres prac remontowych oczyszczalni obejmować będzie w szczególności: budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych, budowę nowego reaktora SBR wraz z komorą tlenowej stabilizacji osadu, budowę wiaty na odwodniony osad, budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, systemu dozowania reagentów i systemu sterowania oczyszczalnią oraz modernizację przepompowni głównej, węzła gospodarki osadowej, przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, wymianę sieci zewnętrznych w obrębie oczyszczalni, a także remont budynku technologicznego oczyszczalni i budynku gospodarczego oczyszczalni z montażem na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,4 kwp. Ponadto, inwestycja uwzględnia wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu, ogrodzenia terenu, obsługę geodezyjną i rozruch samej oczyszczalni. Zostaną również zlecone akredytowane badania odprowadzanych ścieków.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec czerwca 2018 r., a całkowita wartość zadania to 2 400 452, 48 zł.


Created by raptorf22