Aktualności

Podpisano umowę na nowe place zabaw z mini siłowniami w miejscowościach Malinniki, Mikłasze i Wólka Wygonowska

W środę 15 listopada 2017 r. Wójt Gminy Orla Pan Piotr Selwesiuk wraz ze Skarbnik Gminy Orla Panią Joanną Onufryjuk podpisali z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Orla poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowościach Malinniki, Mikłasze i Wólka Wygonowska" w ramach "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Puszcza Białowieska", przedsięwzięcie II.2.2. "Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej" objęte PROW na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje budowę placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Mikłaszach, Malinnikach oraz w Wólce Wygonowskiej. Każdy plac zostanie wyposażony w 5 urządzeń do zabawy dla dzieci, w 2 urządzenia siłowni zewnętrznej, tablicę informacyjną oraz ławkę i kosz na śmieci.

Wartość projektu: 73 952,58 zł, kwota dofinansowania (63,63%) - 47 056,00 zł.

Termin realizacji - do 30.11.2018 r.


Created by raptorf22