Aktualności

Fotorelacja z promocji książki Historia Białorusinów Podlasia

W poniedziałek 25 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Orli, mieszkańcy naszej gminy oraz pasjonaci historii mieli okazję spotkać się ze współautorami książki Historia Białorusinów Podlasia. Gośćmi Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli byli prof. Oleg Łatyszonek oraz Sławomir Iwaniuk. W swoim krótkim wykładzie autorzy przybliżyli treść publikacji, podsumowując tym samym pracę całego pokolenia białoruskich historyków Polski. Historia Białorusinów Podlasia jest pierwszym tego typu opracowaniem naukowym, które daje tak dużo informacji o mniejszości białoruskiej. Zakres dziejowy obejmuje bowiem okres od czasów prehistorycznych, aż do roku 2015. Wszystkich chętnych do zapoznania się z publikacją zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli.

Autorzy opracowania: Piotr Chomik, Helena Głogowska, Sławomir Iwaniuk, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Zbigniew Misiuk, Hienadź Siemianczuk


Created by raptorf22