Aktualności

"Wielokulturowość w moich oczach"

"Wielokulturowość w moich oczach" - to projekt realizowany w okresie od lipca do końca września 2017 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Orli z udziałem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orla. Miał on na celu ukazanie wielokulturowości gminy Orla, gdzie na przestrzeni wieków przenikało i ścierało się ze sobą wiele kultur.

Zajęcia fotograficzne realizowane w ramach projektu pod czujnym okiem Pana Piotra Nesterowicza, pozwoliły uczestnikom poznać technologię, estetykę fotograficzną, zasady pracy w ciemni oraz wykonywania zdjęć w ruchu. Ich efektem jest wystawa fotograficzna oraz pocztówki ukazujące wielokulturowość gminy Orla. Równocześnie odbywały się warsztaty filmowe, które przybliżyły podstawy techniki animacji poklatkowej, dzięki której dzieci i młodzież stworzyły z klocków lego film - legendę "Jak w Orli synagogę zbudowano". Opiekunem warsztatów był Pan Dariusz Horodecki.

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki programowi Podlaski Pomost Kultury, dofinansowanemu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Podsumowanie projektu miało miejsce 5 października br. w Szkole Podstawowej w Orli, w którym udział wzięli zaproszenie goście: Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Maria Tomczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej z d.n.j.b. w Orli, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy gminy Orla.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną, ukazującą pracę dzieci i młodzieży podczas projektu oraz wystawę fotograficzną. Odbyła się także premiera filmu "Jak w Orli synagogę zbudowano".

Spotkanie podsumowujące prowadziła Pani Paula Kubajewska - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, natomiast nagrody uczestnikom projektu wręczyła Pani Anna Niesteruk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli.

Zapraszamy do odwiedzenia strony facebook.com: www.facebook.com/wielokultorowoscwmoichoczach


Created by raptorf22