Aktualności

Powiatowe Obchody Dnia Osób Starszych

7 października br. w Bielskim Domu Kultury odbyły się V Powiatowe Obchody Dnia Osób Starszych pod hasłem "Pielęgnowanie tradycji regionalnej".

Podczas uroczystości zostały wręczone Złote Honorowe Odznaki, w podziękowaniu za zaangażowanie oraz wspieranie osób starszych w powiecie bielskim. Odznakę otrzymał również Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk.

W części artystycznej wystąpił zespół "Orlanie" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.


Created by raptorf22