Aktualności

Przebudowa ulicy we wsi Gregorowce

Rozpoczęto przebudowę ulicy we wsi Gregorowce. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Na odcinku o długości 760m zostaną ułożone dwie nowe warstwy bitumiczne. Droga będzie poszerzona do 5,00 m. Ponadto zostaną wybudowane wjazdy na posesje z kostki betonowej.

Wartość zadania - to 900 000 zł, z czego 675 000 zł będzie stanowił wkład finansowy Gminy Orla, pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Powiatu Bielskiego. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2017 r.


Created by raptorf22