Aktualności

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Spiczki

Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Spiczki. Wykonawcą robót jest WIKBUD Wiesław Kiśluk z Siemiatycz. Przedsięwzięcie będzie przebiegało w II etapach. W 2017 r. (I etap) - stan surowy zamknięty. W 2018 r. (II etap) - zakończenie inwestycji.

Wewnątrz powstanie sala główna, zaplecze kuchenne, toalety (w tym dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych), kominek. Teren zostanie zagospodarowany i utwardzony kostką betonową.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Orla. Koszt realizacji zadania - 406 890,75 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 29 czerwca 2018 r.


Created by raptorf22