Aktualności

Rozpoczęto rozbudowę oraz przebudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Orli

Trwają prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Orli. Obejmują one m.in. budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych, budowę wiaty na odwodniony osad, modernizację przepompowni głównej, remont budynku technologicznego oczyszczalni i budynku gospodarczego oczyszczalni z montażem na dachu instalacji fotowoltaicznej, a także ogrodzenie terenu.

Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na koniec czerwca 2018 r., a całkowita wartość zadania wynosi 2 400 452, 48 zł.


Created by raptorf22